Member

Staff

Shigeru ASO Professor
Yasuhiro TANI Associate professor
Kazuhiko MORISHITA Technician

Doctorial Course, graduate students

Master course, graduate students

M2 Akihiko Tabata
Takuya Hirayama
Ryosuke Matsushima
Akihiro Yasuda
M1 Shinnosuke Ide
Yuya Kawazu
Shohei Saiga
Shuhei Seki

undergraduate students

B4 Ryohei Arakawa
Takehito Kashiwabara
Ryohei Sato
Kanta Yamaguchi